Política de Privacidade | Solpores no Lagoeiro - Ciclo de concertos


Información ao usuario

O LAGOEIRO EVENTOS, S.L., como Responsable do Tratamento informa que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, de protección de datos persoais (RGPD), trataremos os seus datos tal e como reflexamos na presente Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as súas opcións en canto ao tratamento dos seus datos persoais. Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos pero nais como se define na mesma.

Contacto

O responsable do tratamento dos seus datos é:

Denominación social: O LAGOEIRO EVENTOS, S.L.

Nome comercial: O LAGOEIRO EVENTOS

CIF: B70609854

Domicilio social: Rúa Ignacio Varela, 5-3 (Pontevea) – 15886 · Teo – A Coruña

Teléfono:

e-mail:

Finalidade, lexitimación e conservación

Recollemos e tratamos os seus datos pero nais a través dos formularios que se atopan na nosa páxina web:

Contacta con nós
  • Finalidade: contestar ás solicitudes de información, atender peticións e responder ás consultas ou dúbidas.
  • Lexitimación: o tratamento baséase na execución dunha resposta trala cumprimentación e envío do formulario.
  • Conservación: os seus datos conservaranse na nosa base de datos durante 6 meses.
Tipos de datos recollidos

Os datos que se solicitan son:

  • Datos de carácter identificador e de contacto.

Tamén recollemos de forma automática datos sobre a súa visita ao noso sitio web, segundo se describe na política de cookies.

É responsabilidade de cada interesado que os datos aportados sexan verdadeiros, exactos, completos e actualizados e solo eles serán responsables de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidera ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

No caso de que os datos aportados por un Usuario pertenzan a un terceiro distinto de quen facilita os datos, o Usuario deberá informar ao terceiro dos aspectos contidos nesta Política de Privacidade e obter a súa autorización para facilitar os seus datos a O LAGOEIRO EVENTOS, S.L.

Destinatarios dos datos

Os datos poden ser comunicados a terceiros para a prestación dos diversos servizos, en calidade de Encargados do Tratamento, pero non cederemos os seus datos persoais a terceiros, agás que esteamos obrigados por unha lei ou que vostede, previa información e aceptación, o acordase así connosco.

Dereitos dos interesados

Ten dereito a solicitar a confirmación acerca de si estamos tratando os seus datos persoais e, de ser así, a acceder aos datos ou solicitar a súa portabilidade. Ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos e/ou solicitar a supresión dos mesmos.

Poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos nos seguintes supostos:

  • Mentres se comproba a impugnación da exactitude dos seus datos.
  • Se o tratamento fora ilícito, pero se opuxese á supresión dos seus datos.
  • Cando se opuxese ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión en interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.

Ademais, pode revocar o consentimento prestado en calquera momento. Non obstante, tras atender a súa revogación poderemos seguir comunicándonos con vostede canse sexa preciso para cumprir coas nosas obrigas legais ou para executar o contrato que manteña connosco.

Para o correcto exercicio dos seus dereitos, solicitámoslle que, ao formular a solicitude, acredite a súa identidade mediante unha copia do seu DNI, ou documento oficial equivalente, e identifique a empresa (ou empresas) á que figuren vinculados os seus datos, se se dá o caso. Poñemos á súa disposición os seguintes canais:

Carta: O LAGOEIRO EVENTOS, S.L., dirixida á dirección anteriormente explicitada e indicando no asunto «Protección de Datos».

E-MAIL: , indicando no asunto «Protección de Datos».

Actualización da Política de Privacidade

Esforzámonos para mellorar os nosos servizos, proceso e a protección dos dereitos dos interesados, por iso actualizaremos esta política de privacidade periodicamente.